Julmöte torsdagen den 3 december kl 18 !

Nikolas Karlsson gratuleras till segern i Hästägareföreningens Styrkeprov med U.P.W.Sund körd av Stefan Persson.

Kampanjerbjudande jan-feb 2016

Kommande aktiviteter:

Vid RST:s årsmöte den 8 april omvaldes STHF:s Ulf Bergström som styrelseledamot.

Näringslivaren 2015:
Näringslivaren 2015 Näringslivaren 2015


Du kan anmäla Din (nya) mailadress

Denna hemsida kan nu nås direkt från länk på Jägersros förstasida.

Medlemmar i andra hästägareföreningar får i mån av plats använda de 48 platser på Cafe Upploppet som är reserverade för Hästägare. På samma sätt får vi på andra banor använda andra Hästägareföreningars platser mot uppvisande av medlemskort i Skånska Travhästägareföreningen (info om detta finns även på RST:s nya hemsida under Information och där under Hästägarkort eller Stallkort).